انجام پروپوزال ارشد عمران حمل و نقل

انجام سمینار و پروپوزال سیستم های VSL

انجام سمینار و پروپوزال سیستم های VSL

سمینار و پروپوزال سیستم های VSL

سمینار سیستم های VSL

پروپوزال سیستم های VSL

با نيم نگاهي به پيشرفت‌هاي حاصله در تكنولوژي ارتباطات و الكترونيك، از دهه 1980 سيستم هاي حمل و نقل هوشمند ITS[1] مورد توجه قرار گرفت. ITS به معني استفاده و بكارگيري تكنولوژي‌هاي نوين (از قبيل: الكترونيك، ارتباطات و سيستم‌هاي كنترل) به منظور ارتقاء سطح ايمني، كارايي و ارزاني در حمل و نقل است كه براي شيوه‌هاي مختلف حمل و نقل از قبيل: جاده، راه‌آهن، راه‌هاي هوايي و دريايي قابل تعميم است…

مزاياي حاصل از ITS هم از لحاظ نسبت منفعت به هزينه و هم از لحاظ ماهيت فوايد حاصل از آن بي نظير و قابل توجه است. به طور مثال مطالعات انجام شده در خصوص پروژه هاي انجام شده در آمريكا نشان مي‌دهد كه نبت منفعت به هزينه بطور ميانگين در نواحي شهري آمريكا برابر 5.2 مي‌باشد و در شهرهاي بزرگ و عمده اين ميزان به حدود 8.2 مي رسد. ضمن آنكه بر اساس پيش بيني انجام شده بازار ITS در سال هاي آينده رشد قابل توجهي كرده و بر اساس تخمين ها اين بازار در دنيا تا پايان سال 2015 به حدود 420 ميليارد دلار خواهد رسيد. (فريبرزي، 1381)

از سوي ديگر مطالعات و تجارب مختلف نشان داده است که یکی از علل عمده تصادفات منجر به جرح یا مرگ، سرعت غیر مجاز می باشد. این در حالی است که رانندگان معمولا خطرات سرعت زیاد را درك نمی کنند. با افزایش سرعت، کنترل وسیله نقلیه براي راننده مشکل تر بوده و از این رو بعضی از انواع تصادفات که احتمال وقوع آنها در سرعت کم ، اندك است، در سرعت زیاد احتمال وقوع آنها افزایش می یابد. بنابراین لزوم استفاده از سامانه هاي هوشمند محدودیت سرعت و پیام متغیر براي حفظ ایمنی کاربران جاده احساس می‌گردد…

 یکی از مسائل مهم در رابطه با سامانه هاي کنترل سرعت، الگوي نصب VMS ها  و VSL ها در مقاطع مختلف از محورها است . استفاده از ابزارهاي VMS ها  و VSL ها باعث تسهیل در امر گزارش دهی به رانندگان خواهد شد . در روش سنتی، در هنگام بارش و شرایط مختلف جوی و جاده، امکان تغییر و گزارش به روز به رانندگان وجود ندارد، لیکن در هنگام استفاده از ابزارهاي VMS ها  و VSL ها،[1] Intelligent Transportation Systems

برچسب

Related Articles

Close