انجام پروپوزال ارشد برق مخابرات

انجام پروپوزال ارشد برق مخابرات در مورد رادارهای SAR

 

انجام پروپوزال ارشد برق مخابرات در مورد رادارهای[1] SAR

 

پروپوزال ارشد برق مخابرات در مورد رادارهای SAR

 

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد برق مخابرات در مورد رادارهای SAR

 

پروپوزال کارشناسی ارشد برق مخابرات در مورد رادارهای SAR

 

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد رادارهای SAR

 

پروپوزال کارشناسی ارشد برق مخابرات رادارهای SAR

 

پروپوزال ارشد مخابرات در مورد رادارهای SAR

 

پروپوزال کارشناسی ارشد رادارهای SAR

 

 

 

 

 

داخل سنجی رادار دهانه ترکیبی یا InSAR یک فناوری دورسنجی است كه به منظور مطالعة حركات سطح زمین در زمینلرزة 1992 لندرز كالیفرنیا ابداع شد. InSAR برگرفته از Synthetic Aperture Radar Interferometry است که پس از این در این نوشتار با InSAR مطرح می شود. در این فناوری، با استفاده از تلفیق داده های بدست آمده از سیستم های تصویربرداری رادار، نصب شده بر سكوهای ماهواره ای یا هواپیمایی، حركت، ارتفاع و تغییرات سطح زمین نقشه برداری می شوند. اساس کار در اندازه گیری حركات سطح زمین استفاده از تصاویر تكراری رادار است. تصویری كه از یك منطقه در یك زمان مشخص برداشت می شود (زمان مرجع) با تصویر كه در زمان دیگر توسط همان سنجنده رادار برداشت می شود، تلفیق می شود.

 

   با این فناوری می توان حركات و تغییرات ناشی از پدیده هایی مانند زمینلرزه، آتشفشان، یخچالها، زمینلغزش و دیاپیرهای نمكی و یا پدیده های نامنظم مانند خروج آبهای زیرزمینی و نفت، آبگیری مزارع و انفجارات زیرزمینی را مطالعه نمود. علاوه بر این پدیده های سطحی مانند آتش سوزی، سیلاب، تغییرات رطوبت و رشد گیاهان نیز قابل تشخیص اند. بنابراین كاربردهای آن شامل بررسی و شناسایی خطرات طبیعی و بشری و كمی سازی رابطه بشر با منابع طبیعی است. اولین کاربری InSAR برای مطالعه حركات سطح زمین توسط Gabriel et al. (1989) انجام شد. آنها با استفاده از تصاویر ماهواره SEASAT برپایی زمین را در اثر آبدهی انتخابی زمینهای ایمپریال ولی کالیفرنیا مطالعه كردند. با اینحال تا زمان انتشار نقشة دقیق جابجایی زمین در اثر زمینلرزة 1992 لندرز كالیفرنیا و حركات یخی داخل رودخانة یخی روتفرد ، سودمندی این روش به عنوان یك ابزار ژئودزی برای جامعة علوم زمین شناخته نشده بود. Goldstein et al. (1993) سرعت جریان رودخانه های یخی قطب جنوب را با استفاده از تصاویر ERS-1، که با فاصلة شش روز برداشت شده بود، مطالعه كرد. این اولین باری بود كه سرعت جریانهای یخی بطور مستقیم از فضا و بدون استفاده از نقاط كنترل زمینی اندازه گیری می شد. Massonet et al. (1994) جابجایی همزمان با زمینلرزة لندرز را با استفادة از تصاویر ERS-1، كه با چند ماه اختلاف تهیه شده بودند محاسبه كردند. این اولین تصویر كاملی بود كه از تغییر شكل حین زمینلرزه بدست آمده بود.

 

   Massonet et al. (1995) تغییر شكل سطحی كوه آتشفشانی اتنا را با InSAR محاسبه كردند. از آنجا كه تغییرات سطحی می تواند از فوران های آینده یك آتشفشان فعال خبر دهد، توانایی اندازه گیری این تغییرات از فضا بدون كنترل زمینی، پیشرفتی اساسی در قابلیت های فرانگری محسوب می شود. این مطالعات اولیه، انگیزة فراوانی را در بین جامعه علوم زمین برای بررسی و تکمیل جبنه های مختلف این فناوری ایجاد كرد. از آن زمان تا بحال كارهای متعددی با استفاده از تصاویر ماهواره هایJERS, ERS, Space Shuttle, SIR-C, X-SAR و RADARSAT برای مطالعة زمینلرزه، آتشفشان، یخچالها، زمینلغزش و فرونشینی زمین و تغییرشكل مرز ورقه ها صورت گرفته است. با توجه به کاربردهای این فناوری و با توجه به اینکه هیچ یک از ماهواره های قبلی به این روش اختصاص نداشتند، ماهواره هایی جدیدتر و اختصاصی طراحی و به فضا فرستاده شده و خواهند شد. جدول 1 فهرست ماهواره های موجود و طراحی شده که از داده های آنها در این فناوری استفاده می شود را نشان می کند.

 

 

 

 از تداخل سنجی SAR، می توان برای تولید نقشه های توپوگرافی با تفكیك بالا استفاده كرد. براین اساس، ناسا با پرتاب ماهواره TOPOSAR به فضا، از این روش برای تهیه نقشه توپوگرافی رقومی جهان با تفكیك افقی 30 متر و دقت ارتفاعی در حد چندین متر استفاده نموده که تهیه این نقشه چندی پیش پایان یافته است. امروزه تعیین تغییرات بسیار كوچك در سطح زمین و یخچالها طی دوره های روزانه تا سالیانه در مقیاس جهانی و با دقت در حد میلی متر بدون تاثیرپذیری از شرایط آب و هوایی و یا شب و روز امكان پذیر است. البته هنوز تحقیقات برای بهبود بخشیدن این فناوری ادامه دارد. با این مقدمه چگونگی عملکرد و تشکیل تصاویر SAR را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

  

 

   چگونگی تصویربرداری در سیستم های SAR

 

   برای آشنایی کلی با عملکرد InSAR لازم است قبل از آن رادار دهانه ترکیب (SAR) معرفی شود. در تصویربرداری توسط سنجنده های ماهواره ای دو سیستم کلی وجود دارد: سیستم فعال و سیستم غیرفعال. در سیستم فعال نخست سنجنده امواج را به سطح زمین می تاباند، سپس بازیافت آن را دریافت می کند. در سیستم غیرفعال سنجنده امواجی را ارسال نمی کند. بلکه تنها امواج موجود در محیط (معمولا امواج خورشید) که توسط زمین بازتاب می شود را دریافت می کنند. برخلاف سیستم های تصویربرداری نوری غیرفعال كه به امواج خورشید وابسته اند، تصویرسازی رادار یك سیستم پرتوافشانی فعال است. جهت پرتوافشانی نسبت به جریان حركت وسیله به سمت مقابل توجه دارد. درخشندگی (دامنه A) امواج رادار بازتابی كه از یك آنتن نصب شده بر روی هواپیما یا فضاییما گسیل شده است و توسط سطح زمین برگردانده شده و در كسری از ثانیه توسط آنتن مشابه ای دریافت شده، اندازه گیری شده و ثبت می شود تا تصویر ساخته شود.

 

   سیستم فضابرد یا هوابرد SAR یک الگوی جانب نگر دارد. به دلیل شکل آنتن که در یک لحظه همانند یک نقطه عمل می کند، بازتابش از زمین محدود به منطقه ای است که به آن فوت پرینت آنتن گفته می شود. همچنان که سیستم SAR با سرعت V در راستای مسیر فرضی و در ارتفاع H از سطح زمین حرکت می کند، پهنه ای از زمین را از طریق ارسال و دریافت یک سری پالس های میکروویو تصویربرداری می کند که نرخ این پالس ها را فرکانس تکرار پالس (PRF) گویند.

 

  

 

 

 [1] Synthetic Aperture Radar

 

برچسب

Related Articles

Close