انجام پروپوزال ارشد برق

انجام پروپوزال برق -حذف نويز تصاوير

انجام پروپوزال برق -حذف نويز تصاوير

انجام پروپوزال حذف نويز تصاوير

انجام پروپوزال ارشد برق حذف نويز تصاوير

انجام پروپوزال كارشناسي ارشد حذف نويز تصاوير

پروپوزال حذف نويز تصاوير

… یکی از مهم ترین مسائلی که باید به آن توجه کافی شود بحث نویز و کاهش آن‌ها در تصاویر پزشکی است. اگر اعوجاج‌های موجود در تصویر زیاد باشد سیستم بینایی انسان قادر به ارزیابی خوبی از آن تصویر نخواهد بود که این ارزیابی ممکن است در جهت تشخیص بیماری یا تشخیص ساختارهای مختلف در تصویر مورد استفاده قرار بگیرد. نویز معمولا با انحراف استاندارد شدت سیگنال تصویر مربوط به یک شیء یکسان در نبود آرتیفکت‌ها مشخص می‌شود. تصویر نویزی زمانی دیده می‌شودکه نسبتا سیگنال به نویز (SNR) کم باشد. یکی از انواع معروف نویز، است.   آرتیفکت، لفظی عمومی است که به سیگنال‌های نامناسب تصویر در یک فضای خاص اشاره می‌کند.  یک سری ویژگی‌ها و شاخص‌هایی که افزایش شدت سیگنال‌های نامناسب تصویر در یک فضای خاص اشاره می‌کند. یک سری ویژگی‌ها و شاخص‌هایی که به سیگنال‌های نامناسب تصویر در یک فضای خاص اشاره می‌کند. یک سری ویژگی‌ها و شاخص‌هایی که به افزایش شدت سیگنال در جایی‌که سیگنال نباید تولید شود می‌انجامد یا باعث کاهش یا از بین رفتن دامنه سیگنال می‌شود. در زمانی که سیگنال باید تولید شود. آرتیفکت و نویز RF اغلب به دلیل حضور و عملکرد دستگاه‌های پزشکی در محیط دستگاه باید تولید شود…

برچسب

Related Articles

Close