انجام پروپوزال ارشد برق

انجام پروپوزال برق قدرت در مورد توربین های بادی DFIG

انجام پروپوزال برق قدرت در مورد توربین های بادی DFIG

انجام پروپوزال برق توربین های بادی DFIG

انجام پروپوزال برق در مورد توربین های بادی DFIG

پروپوزال برق قدرت در مورد توربین های بادی DFIG

پروپوزال توربین های بادی DFIG

انجام پروپوزال توربین های بادی DFIG

مشاوره پروپوزال در مورد توربین های بادی DFIG

   توربین­های بادی سرعت ثابت مزایایی از قبیل سادگی، قابلیت اطمینان بالا و هزینه ساخت و بهره­برداری پایین دارند. عیب عمده آنها پایین بودن بازدهی به علت کارکرد در سرعت تقریبا ثابت در سرعت­های مختلف باد است.      جهت رفع نقیصه فوق، توربین­های بادی سرعت متغیر طراحی شده­اند که با تنظیم سرعت چرخش رتور در سرعت­های مختلف باد، بیشترین توان ممکن را در یک محدوده مشخص از باد جذب می­کنند. دو نوع پرکاربرد این توربین­ها، توربین­های بادی دارای مبدل با ظرفیت کامل و توربین­های بادی دارای ژنراتور القایی دو تحریکه (DFIG[1]) هستند.رایج ترین نوع توربین نصب شده در سال­های اخیر، نوع سرعت متغیر دارای DFIG است. این ژنراتور به دلیل کارکرد سرعت متغیر بازدهی خوبی دارد و در ضمن، توان مبدل الکترونیک قدرت به کار رفته در آن حدود 30 درصد توان ژنراتور است. اما این نوع ژنراتور نیز مشکلاتی از قبیل استفاده از جاروبک و حلقه­های لغزان دارد که باعث کاهش قابلیت اطمینان آن و نیاز بیشتر به تعمیر و نگهداری می­شود. این مساله به خصوص در مورد توربین های بادی نصب شده در دریا و مناطق دور از دسترس بسیار مهم است….

proposal-propozal
proposal-propozal

 

Wind power generation has continued to increase worldwide, with the latest annual report stating installed wind power worldwide of 239 GW at 2011 year’s end, which is enough to cover 3% of the world’s electricity demand. Worldwide growth continues at approximately 24% per year [2]. With this increase in wind power generation, their penetration levels and influence on utility grids has grown as well. The penetration has become substantially high in particular countries, including Denmark (22%), Spain (15.4%), Portugal (21%), Ireland (10.1%), and Germany (6%). Additionally there were four German states that met over 40% of their energy demands via wind power [3]. These figures represent annual energy production as a function of total electricity demand, so actual peak penetration could be substantially higher than these figures  As the penetration of wind power increases, so too does the importance of ensuring that the wind power generation does not adversely affect the power quality, security, and reliability of each power system network, during both steady-state operation and under a contingency scenario. Therefore, traditional forms of modeling wind turbines as either distributed small generators or as negative loads are no longer adequate. These traditional representations must be updated to properly model wind turbines interaction with the grid
in order to properly predict security or reliability issues  Coupled with this realization of increasing grid penetration is the action of many grid operators to introduce more demanding grid codes for wind power interconnections. The requirements for the dynamic performance of grid connected wind turbines are mainly centered around the wind turbine’s ability to stay on-line during a voltage dip, a term referred to as fault ride-through or FRT. FRT requirements can be coupled with requirements for reactive power support to assist with voltage stability. Wind turbine manufacturers
must incorporate this fault ride-through and reactive power support functionality into their products.[1]Doubly fed induction generator

 

برچسب

Related Articles

Close