انجام پروپوزال ارشد برق الکترونیک

انجام پروپوزال در زمینه رفع انحناهای نوری موجود بر تصاویر

انجام پروپوزال در زمینه رفع انحناهای نوری موجود بر تصاویر

پروپوزال در زمینه رفع انحناهای نوری موجود بر تصاویر

پروپوزال رفع انحناهای نوری موجود بر تصاویر

مشاوره انجام پروپوزال در زمینه رفع انحناهای نوری موجود بر تصاویر

پروپوزال ارشد در زمینه رفع انحناهای نوری موجود بر تصاویر

پروپوزال کارشناسی ارشد رفع انحناهای نوری موجود بر تصاویر

… افزايش قابليت استفاده از وسايل عكسبرداري ديجيتال مثل موبايل هاي دوربين دار در دهه اخير، فرصت مناسبي براي عكسبرداري وگرفتن تصاوير متن به جاي استفاده از روبشگرها را ايجاد كرده است. متاسفانه استفاده از اين نوع تصاوير در دستگاههاي بازشناسي حروفبازدهي كمي داشته كه از علل آن مي توان به انحناي متون ايجاد شده در تصاوير دوربيني اشاره كرد…

برچسب

Related Articles

Close