انجام پروپوزال ارشد برق قدرت

انجام پروپوزال در مورد رزونانس هارمونیکی شبکه قدرت

یکی از نکات بسیار مهمی که امروزه صنعت تولید و توزیع انرژی الکتریکی با آن رو برو است، مساله توسعه شبکه قدرت از یک سو و طبیعتاً ورود بارهای مختلف به شبکه است. بسیاری از بارهای موجود که در شبکه‌های قدرت با توسعه سیستم‌های توزیع وارد شبکه می‌شوند، رفته رفته خاصیت‌های غیرخطی و غیرقطعی را به شبکه تحمیل می‌کنند. در چنین شرایطی هجوم بارهای غیر خطی می‌تواند قسمتی از شبکه را دچار اختلال نماید. برای رفع چنین مشکلاتی عموماً نیاز به تعبیه جبرانسازهای خازنی یا به اصطلاح بانک خازنی بیش از پیش حس می‌شود. بانک‌های خازنی علاوه بر کاربرد در جبرانسازی مزایایی نظیر بهبود پروفایل ولتاژ، کاهش تلفات انرژی و تثبیت ولتاژ باس پروفایل‌ها را به همراه دارند. عموماً رزونانس هارمونیکی شبکه قدرت با توسعه ادوات الکترونیک قدرت یک چالش اساسی است که روش‌های مختلفی برای غلبه بر آن ابداع شده است از جمله آن‌که می‌توان با بکارگیری جبران‌سازهای خازنی بر رزونانس هارمونیکی شبکه قدرت غلبه کرد، اما هر بانک خازنی نیازمند یک سری محاسبات از نقطه نظر محل قرار گیری آن است و تاکنون یک روش بهینه برای جایابی خازن‌ها ارائه نشده است از سوی دیگر الگوریتم های موجود نیز چالش رزونانس‌های هارمونیکی را به نحو مناسب پاسخ نداده‌اند، از این‌رو این رفع رزونانس هارمونیکی شبکه قدرت برای انجام پروپوزال و یک طرح تحقیقی بسیار جای کار دارند.

انجام پروپوزال[1] برق قدرت در مورد رزونانس هارمونیکی شبکه قدرت

انجام پروپوزال در مورد رزونانس هارمونیکی شبکه قدرت

انجام پروپوزال قدرت رزونانس هارمونیکی شبکه قدرت

انجام پروپوزال برق قدرت در مورد رزونانس هارمونیکی شبکه قدرت

انجام پروپوزال قدرت در مورد رزونانس هارمونیکی شبکه قدرت

پروپوزال قدرت در مورد رزونانس هارمونیکی شبکه قدرت

پروپوزال قدرت در مورد رزونانس هارمونیکی شبکه قدرت

پروپوزال قدرت در مورد رزونانس هارمونیکی شبکه قدرت

مشاوره پروپوزال قدرت در مورد رزونانس هارمونیکی شبکه قدرت

پروپوزال قدرت در مورد رزونانس هارمونیکی شبکه قدرت

سفارش پروپوزال قدرت در مورد رزونانس هارمونیکی شبکه قدرت

تدوین پروپوزال غیر تکراری قدرت در مورد رزونانس هارمونیکی شبکه قدرت

It is important to mention that the demand for electric power and the usage of nonlinear loads have been growing at similar rates. Capacitor banks combined with harmonics produced by nonlinear loads may lead to harmonic resonance, a phenomenon with potential to cause severe damage to the electric system. Therefore, the placement of capacitor banks must aim to avoid the aforementioned resonance conditions. When CB´s are implemented correctly, they effectively offer both economic and technical advantages.

[1] Proposal

برچسب

Related Articles

Close