انجام پروپوزال ارشد مدیریت

انجام پروپوزال و سمینار اعتماد مشتریان

انجام پروپوزال و سمینار اعتماد مشتریان

انجام سمینار اعتماد مشتریان

انجام پروپوزال اعتماد مشتریان

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد اعتماد مشتریان

 

اعتماد یک جزء کلیدی رابطه تجاری است؛ و مشخص کننده این مطلب که هر طرف رابطه تا چه میزان مي‌تواند روی وعده وعیدهای طرف دیگر رابطه حساب کند. اعتماد یک متغیر مرکزی در مراودات بلند مدت است. مورگان و هانت[1] (1994)، اعتماد را به عنوان یک ساختار کلیدی در مدل بازاریابی رابطه‌مند مورد بررسی قرار داده اند.

 

امروزه افراد در محیطی زندگی می کنند که به طور روزافزون به سوی اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش  می رود، بررسی و مطالعه ویژگی ها، عقاید و انتظارات مراجعه کنندگان سازمان ها می تواند هم به اصلاح فعالیت ها ی سازمان کمک کند و هم رضایتمندی استفاده کنندگان از خدمات سازمانها را در پی داشته باشد، تعلل در بکارگیری فنون کیفیت در خدمات به عنوان اصلی بنیادین در فعالیتهای مربوط به تعیین کیفیت موسسات رابه تحمل فعالیتهای ضایعه آفرین وا می دارد، این نوع عملکرد ضعیف در ارائه خدماتی با کیفیت نه تنها از رقابت پذیری واحد ها در بازار کار جلوگیری خواهد کردبلکه باعث رکود و یا ورشکستگی موسسات نیز می شود.اعتماد قدمتی برابر تاریخ زندگی بشر و آغاز تعاملات اجتماعی میان انسان ها دارد. اعتماد، لازمه بازاریابی است، كه برای حفظ روابط با مشتریان ضروری به نظر می رسد، زیرا مشتریان اغلب، قبل از تجربه واقعی محصول و خدمات، مجبور به اخذ تصمیم برای خرید هستند و همچنین زمانی كه سازمان ها، كاركنان و مشتریان خود را در اولویت قرار می دهند، كاركنان و مشتریان به سازمان اعتماد كرده، نسبت به آنها وفادار شده، سودآوری افزایش و موفقیت آن ها استمرار می یابد.

 [1] Morgan & Hunt

 

برچسب

Related Articles

Close