انجام پروپوزال روانشناسی

انجام پروپوزال و سمینار با موضوع هوش هیجانی

انجام پروپوزال وسمینار با موضوع هوش هیجانی

انجام پروپوزال و سمینار با موضوع هوش هیجانی

انجام سمینار با موضوع هوش هیجانی

انجام پروپوزال با موضوع هوش هیجانی

پروپوزال و سمینار با موضوع هوش هیجانی

انجام پروپوزال هوش هیجانی

انجام  سمینار هوش هیجانی

پروپوزال هوش هیجانی

 سمینار با موضوع هوش هیجانی

يكي از نيازهاي ضروري بشر كه مى‌تواند ضامن كاميابي او در امور شخصي و اجتماعي باشد، هوش هیجانی است. نتایج بسیاری از تحقیقات تأييدي است بر اهميت هوش هیجانی در محیط‌های کاری[1]، کلاس‌های درس[2]، بهبود عملکرد در مصاحبه ها[3]، فعاليتهای گروهی[4]، و مسائل ذهنی.[5]

گلمن ( 1995) روانشناس برجسته و صاحب‌نظر در زمینۀ هوش هیجانی، حدود 80 درصد موفقیت‌ها را به هوش هيجاني نسبت مي‌دهد.

روانشناسان معتقدند که هوش به دو قسمت تقسیم می شود:

1- هوش عمومی IQ  2- هوش هیجانی

هوش هیجانی با خودآگاهی آغاز می شود که ارتباط نزدیکی با ارزشها، نقاط قوت و ضعف فرد دارد، تا بتوانیم هم زمان از طریق روش مناسب و سازنده احساسات خود را ابراز کند. هوش هیجانی یعنی صداقت، یعنی آگاهی نسبت به احساسات خود و دیگران.  نظریه پردازان هوس هیجانی معتقدند که IQ به ما می گوید که چه کار می توانیم انجام دهیم در حالیکه هوش هیجانی به ما می گوید که چه کاری بـــــــاید انجام دهیم. IQ شامل توانایی ما برای یادگیری، تفکر منطقی و انتزاعی می شود، در حالی که هوش هیجانی به ما می گوید که چگونه از IQ برای موفقیت در زندگی استفاده کنیم[1]. Carmeli, 2003

[2]. Petrides, Frederickson a Furnham, 2004

[3]. Fox a Spector, 2000

[4]. Jordan, 2002

[5]. Shuttes, Schuetplez a Malouff

برچسب

Related Articles

Close