انجام پروپوزال ارشد روانشناسی تربیتی

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی سبكهاي مقابله با استرس

انجام پروپوزال[1] کارشناسی ارشد[2] روانشناسی[3] سبكهاي مقابله با استرس

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی سبكهاي مقابله با استرس

انجام پروپوزال ارشد روانشناسی سبكهاي مقابله با استرس

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد سبكهاي مقابله با استرس

پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی سبكهاي مقابله با استرس

پروپوزال ارشد روانشناسی سبكهاي مقابله با استرس

پروپوزال روانشناسی سبكهاي مقابله با استرس

مشاوره پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی سبكهاي مقابله با استرس

اصطلاح استرس يا فشار رواني[4] از كلمه لاتين استرینگر[5] به معناي در آغوش گرفتن ، فشردن ، فشرده شدن گرفته شده است . رفتارهايي كه با احساسات متضاد همراه اند . به عنوان مثال
مي توان كسي را در آغوش گرفت و در عين حال وي را دچار اختناق كرد و نهايتاً منجر به اضطراب و درماندگي او گرديد. براي مقابله با فشار رواني توانایي هاي رواني- اجتماعي وجود دارند که فرد را براي روياروئي موثر و پرداختن به کشمکش ها و موقعيت هاي زندگي ياري مي‌کنند. اين توانايي ها فرد را قادر مي‌سازند تا در ارتباط با ساير انسان ها، جامعه، فرهنگ و محيط خود مثبت و سازگارانه عمل کرده و سلامت رواني خود را تامين کنند. برخي از افراد هنگام روبرو شدن با مشکلات مي‌کوشند با ارزيابي درست و منطقي موقعيت و با استفاده از راهبردهایي مانند مساله گشايي، تفکر مثبت و استفاده موثر از سيستم هاي حمايتي با آن مقابله کنند. در مقابل برخي ديگر به جاي رويارویي سازگارانه با مسائل سعي مي‌کنند به روش هاي ناکارآمد از روبرو شدن با مشکلات اجتناب کنند. نقص عمده اين نوع راهبردهاي اجتنابي آن است که گرچه ممکن است در کوتاه مدت، موثر واقع شوند و به فرد آرامش موقت ببخشند ولي در دراز مدت فرد را از داشتن احساس خود کارآمدي، عزت نفس و خود ارزشمندي محروم مي‌سازند

 بنابراين راهبردهاي رويارويي، کوشش‌هاي هوشيارانه فرد است که رويدادها و تقاضاهاي فشارزا را مهار مي‌کند و منابع شخصي فرد (مانند عاطفه مثبت ، اطمينان و خود کنترلی ) را ارتقاء مي‌بخشد تا شدت تنش کاهش يابد[1] proposal

[2] Master

[3] Psychology

[4]stress

[5] Stringer

برچسب

Related Articles

Close