انجام پروپوزال ارشد روانشناسی تربیتی

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی کنترل خشم به روش نواکو

انجام پروپوزال[1] کارشناسی ارشد[2] روانشناسی[3] کنترل خشم به روش نواکو

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی کنترل خشم به روش نواکو

انجام پروپوزال ارشد روانشناسی کنترل خشم به روش نواکو

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد کنترل خشم به روش نواکو

پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی کنترل خشم به روش نواکو

پروپوزال ارشد روانشناسی کنترل خشم به روش نواکو

پروپوزال روانشناسی کنترل خشم به روش نواکو

مشاوره پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی کنترل خشم به روش نواکو

   همه ما می دانیم که خشم چیست و همه مان آن را احساس کرده ایم، چه به عنوان یک رنجش زودگذر[4] و چه به عنوان یک عصبانیت شعله ور[5].

    خشم یک هیجان انسانی کاملا طبیعی و معمولا سالم است. اما وقتی که از کنترل خارج می شود و ویران کننده می شود، می تواند منجر به مشکل شود. ابراز[6] خشم طریقه ابراز طبیعی و غریزی خشم، پاسخ دادن پرخاشگرانه است. خشم، یک پاسخ سازگارانه به تهدید است. خشم، احساسات و رفتارهای نیرومند و اغلب هجوم آورنده ای را ایجاد می کند که وقتی شما مورد حمله قرار گرفته اید، به شما اجازه میدهد بجنگید یا از خود دفاع کنید. بنابر این مقدار معینی خشم برای بقا لازم است.

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی کنترل خشم به روش نواکو…اما از طرف دیگر ما ممکن است به هر کسی یا چیزی که ما را آزرده و ناراحت می کند شلاق بزنیم. قوانین، هنجارهای اجتماعی و عقل سلیم[7]، محدودیت هایی را قرار می دهند که خشم ما تا چه حدّ می تواند ما را در دست خود بگیرد. افراد برای برخورد با خشم خود از فرایند های مختلفی هم خودآگاه و هم ناخودآگاه استفاده می کنند. سه رویکرد اصلی، بروز دادن، سرکوب کردن[8] و ساکت شدن[9] است. سالم ترین روش ابراز خشم، بروز دادن احساس خشم به شیوه ای است که با ابراز وجود[10] باشد نه پرخاشگرانه[11]. برای این کار شما باید یاد بگیرید که چگونه نیازهای خود را واضح کنید و چگونه آنها را برطرف کنید بدون اینکه به دیگران صدمه بزنید. داشتن ابراز وجود به معنی این نیست که تحمیل کننده یا خواهنده باشید. ابراز وجود به معنی احترام گذاشتن به خود و دیگران است.

از جمله رويكردهاي درماني موفق در كنترل و كاهش رفتار پرخاشگري، رويكرد شناختي رفتاري است. در اين رويكرد اساسي كاهش پرخاشگري بر باز سازي شناختي و كنترل خشم استوار است، نواكو به عنوان بنيانگذار كنترل خشم به شيوه شناختي رفتاري براي كاهش رفتار پرخاشگري به نقل از بندورا مي‌گويد: خشم موجب رفتار پرخاشگرانه مي‌شود ولي نتيجه كامل و خود به خودي خشم نيست، چون پرخاشگري بوسيله مكانيسمهاي بازداري كنترل مي‌شود و در ايجاد آن فاكتورهاي بيروني و دروني موثرند. محدود كننده‌هاي بيروني، انتظار تنبيه، همدلي يا توجه به نتايج، رفتار پرخاشگري را كنترل مي‌كند و يا به وسيله برانگيختگي زياد، احتمال پايين تنبيه، عوامل زيست شيميايي و محركهاي بيروني تحريك مي‌شود. (نواكو،1988) اين روش درماني  براي درمان مشكلات خشم و پرخاشگري به كار مي‌رود و عبارت است از نوعي مداخله رفتاري شناختي كه از الگويي درماني به نام «ايمن سازي در برابر استرس…[1] proposal

[2] Master

[3] Psychology

[4] fleeting annoyance

[5] full-fledged rage

[6] Expressing

[7] common sense

[8] suppressing

[9] calming

[10] assertive

[11] aggressive

برچسب

Related Articles

Close