انجام پروپوزال ارشد عمران سازه

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد عمران سازه در مورد رفتار لرزه ای

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد عمران سازه در مورد رفتار لرزه ای

پروپوزال کارشناسی ارشد عمران سازه در مورد رفتار لرزه ای

انجام پروپوزال ارشد عمران سازه در مورد رفتار لرزه ای

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد سازه در مورد رفتار لرزه ای

پروپوزال ارشد عمران سازه در مورد رفتار لرزه ای

پروپوزال عمران سازه در مورد رفتار لرزه ای

 

زلزله پديده اي طبيعي و وجود آن يكي از اجتناب ناپذيرترين وقايع طبيعي است كه سبب مي گردد نيروهاي محبوس در پوسته زمين آزاد و مستهلك شوند ولي زمين لرزه ها خسارات جاني و مالي قابل ملاحظ هاي وارد م يسازد. در خلال اين قرن كلاً بيش از هزار زلزله مخرب در هفتاد كشور جهان به وقوع پيوسته و جان 1.53 ميليون نفر را گرفته است. از اين ميزان، حدود 80، درصد از تلفات جاني ناشي از اين زلزها در 6 كشور: چين، ايران، پرو، شوروي سابق، گواتمالا و تركيه بوده است و هر ساله بطور متوسط نزديك به 35000 نفر در سطح جهان قرباني زمين لرزه مي شوند و نزديك به 380000 نفر زخمي و بي خانمان مي گردند. از هر  153 زلزله مخربي كه در دنيا اتفاق افتاده 11.6 درصد آن مربوط به ايران بوده و در طي قرن اخير با وقوع بيش از 83 زلزله با قدرت تخريبي بالا بالغ بر 120000 نفر از هم ميهنان ما جان خود را در اثر اين وقايع از دست داد هاند. سرزمين ما ايران در روي نوار زلزله آلپايد قرار دارد كه در امتداد شرق-غرب از كوههاي هيماليا تا درياي مديترانه ادامه دارد كه به عنوان آخرين و جوانترين نواحي كو هزائي جهان شناخته م يشود و فلات ايران از نظر وقوع زلزله يكي از فعالتيرين مناطق جهان مي باشد. دو مدل مختلف براي تكتونيك صفحه هاي ايران توسط مك كنزي[1] و نوروزي، پيشنهاد شده است . براساس مدل تكنونيك صفح هاي ؛ صفحات اصلي منطقه يعني صفحات عربستان و ايران با سرعت هاي مختلف در جهت شمال شرق حركت مي كند. مشخص ترين خصوصيات تكتونيكي منطقه از زير رانده شدن صفحه ايران به وسيله صفحه عربستان مي‌باشد. براين اساس صفحه ايران به قطعات كوچكتر تقسيم شده است كه حركات متفاوتي را نسبت به هم نشان مي‌دهند. امروزه در جوامع پيشرفته اين اعتقاد پديرفته شده است كه زلزله به تنهائي مخرب نيست بلكه اشكال در عدم شناخت و برخورد نادرست با زلزله است تنها تفاوت اين پديده با پديده هاي طبيعي ديگر از قبيل گردش روز و شب و فصول مختلف و… در پيچيده تر بودن قوانين حاكم بر آن است كه تلقي درستي از زلزله در اذهان عمومي شكل نگرفته است از طرفي ديگر وقوع زلزله خطر جدي براي توسعه جوامع به شمار مي آيد چرا كه سبب مي گردد حاصل سرمايه گذاريهاي طولاني دفعتاً نابود شده و منابع ارزشمند جاني و مالي مؤثر در توسعه از بين برود بنابراين آنچه در اين پديده يك فاجعه مي‌سازد، عدم پيشگيري از تاثير آن و عدم آمادگي جهت مقابله با عواقب آن است و تا زماني كه زيستگاه انسان در برابر زلزله تضمين كافي نيافته باشد لاجرم بايد منتظر عواقب خسارت زاي آن بوده پس انديشيدن به مسائل مختلف آن كاملاً ضروري است . از سوي ديگر فقط سازه‌هاي شهري نيستند كه در صورت وقوع زلزله مي‌توانند مشكل آفرين باشند، سدها نيز به نوبه خود در صورت عدم دقت در ساخت آن‌ها مي‌توانند به مسئله مهمي تبديل شوند كه در وقع يا جلوگيري از وقوع خسارت‌هاي مالي و جاني و زيست محيطي نقش مهمي دارند.[1] Mckenzy

برچسب

Related Articles

Close