انجام پروپوزال ارشد برق قدرت

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت در مورد حفاظت رله

انجام پروپوزال [1] کارشناسی ارشد[2] مهندسی برق قدرت[3] در مورد حفاظت رله

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت در مورد حفاظت رله

انجام پروپوزال ارشد مهندسی برق قدرت در مورد حفاظت رله

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد حفاظت رله

پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت در مورد حفاظت رله

پروپوزال ارشد مهندسی برق قدرت در مورد حفاظت رله

پروپوزال مهندسی برق قدرت در مورد حفاظت رله

مشاوره پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت در مورد حفاظت رله

نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت در مورد حفاظت رله

سفارش پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت در مورد حفاظت رله

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت در مورد حفاظت رله

پروپوزال برای درس روش تحقیقی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت در مورد حفاظت رله

پروپوزال آماده برای درس روش تحقیقی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت در مورد حفاظت رله

پروپوزال روش تحقیق کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت در مورد حفاظت رله

پروپوزال غیر تکراری کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت در مورد حفاظت رله

رله های دیفرانسیل در بخش انتقال نیروی الکتریکی، یکی از رله های اصلی ترانسهای قدرت بوده که اساس کارکرد آن بر مبنای جریان گردشی در مدار بوده که در آن اختلاف جریان در ترانسهای جریان در هر فاز (و یا سه ترانس جریان در ترانسفورماتورهای سه سیم پیچه) با هم مقایسه شده و تحت شرایط اتصالی در داخل ترانس و یا محدوده مشخص شده بین دو ترانس جریان با سرعت خیلی زیادی عمل نموده و منجر به بی برق شدن ترانس تحت شرایط خطا شده تا از آسیب دیدن بیشتر ترانس جلوگیری بعمل آید.   معمولاً از رله دیفرانسیل برای ترانسفورماتورهای با قدرت 90 مگاوات آمپر و ظرفیت های بالاتر از آن بعنوان حفاظت اصلی استفاده می گردد. معمولاً تمام اتصالیهایی که بوسیله رله بوخهلتس یکی دیگر از معمول ترین رله های مورد استفاده در حفاظت ترانسفورماتور که در آن روغن، مثل اتصالی در بوشینگ ترانس که عمدتاً همراه با اتصال به زمین نیز می باشند بوسیله رله بوخهلتس در مراحل اولیه آن قابل تشخیص نخواهد بود. در همین راستا جهت تامین حفاظت ترانس در مقابل خطاهای ذکر شده از رله های الکتریکی مثل رله های دیفرانسیل استفاده نمود که اینگونه رله ها علاوه بر اینکه دارای سرعت عملکرد خیلی زیادی بوده، می تواند دیگر انواع خطاها را نیز خیلی سریعتر از رله بوخ‌هلتز (90) تشخیص دهند. …[1] Proposal

[2] Master

[3] Power engineering      

برچسب

Related Articles

Close