آموزش آنالیز SPSS

انواع آزمون t در spss

در جلسات قبل به بررسی بررسی انواع داده ها در آنالیز آماری spss  و آموزش انتخاب نوع آزمون آماری در spss و تعیین نرمال بودن داده ها در spss پرداختیم. گفتیم در صورتی که داده‌ها نرمال باشند از آزمون های پارامتریک و در صورتی که نرمال نباشند (unnormal) از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده می‌کنیم. از مهمترین آزمون‌ های پارامتریک می‌توان به انواع آزمون های t در spss اشاره کرد. که در این مقاله نیز به صورت مختصر جهت آمادگی ذهن شما برای جلسات بعدی به معرفی بسیار خلاصه‌ای از انواع آزمون‌های t در spss می‌پردازیم.

statistical-analysis
statistical-analysis

برای انجام آنالیز آماری خود می‌توانید با مشاوران ما تماس حاصل کنید.

انواع آزمون t در spss

1. آزمون t تک نمونه :

پبرای آزمون فرض پیرامون میانگین یک جامعه استفاده می شود. در بیشتر پژوهش هائی که با مقیاس لیکرت انجام می شوند جهت بررسی فرضیه های پژوهش و تحلیل سوالات تخصصی مربوط به آنها از این آزمون استفاده می شود.

2. آزمون t وابسته :

برای آزمون فرض پیرامون دو میانگین از یک جامعه استفاده می شود. برای مثال اختلاف میانگین رضایت کارکنان یک سازمان قبل و بعد از تغییر مدیریت یا زمانی که نمرات یک کلاس با پیش آزمون و پس آزمون سنجش می شود.

3. آزمون t دو نمونه مستقل:

جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود. در آزمون t برای دو نمونه مستقل فرض می شود واریانس دو جامعه برابر است. برای نمونه به منظور بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت در خصوص هر یک از فرضیه های پژوهش استفاده میشود.

4. آزمون t ولچ:

این آزمون نیز مانند آزمون t دو نمونه جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود. در آزمون t ولچ فرض می شود واریانس دو جامعه برابر نیست. برای نمونه به منظور بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت در خصوص هر یک از فرضیه های پژوهش استفاده میشود.

5. آزمون t هتلینگ :

برای مقایسه چند میانگین از دو جامعه استفاده می شود. یعنی دو جامعه براساس میانگین چندین صفت مقایسه شوند.

خوب چون جلسه دیگر، به بررسی انواع آزمون‌های پارامتریک خواهیم پرداخت، در این جلسه به مهمترین آزمون آزمون‌های پارامتریک پرداختیم تا ذهن شما خواننده گرامی آمادگی تحلیل مطالبی که در جلسات بعد انشاالله خواهیم گذاشت، را داشته باشد.

برچسب

Related Articles

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close