ترجمه

ترجمه مقالات تخصصی

ترجمه مقالات تخصصی

نرخ انجام ترجمه مقالات تخصصی به شرح زیر می‌باشد:

traslate
traslate

 

نوع بسته
طلایی نقره ای برنز
1 تا 9 صفحه 1 تا 2,250 کلمه 0.5 تا 2 روز 0 % 118,697 ریال 47,347 ریال 32,880 ریال
10 تا 25 صفحه 2,251 تا 6,250 کلمه 3 تا 5 روز 5 % 112,762 ریال 44,980 ریال 31,236 ریال
26 تا 50 صفحه 6,251 تا 12,500 کلمه 6 تا 10 روز 9 % 108,014 ریال 43,086 ریال 29,921 ریال
51 تا 100 صفحه 12,501 تا 25,000 کلمه 11 تا 17 روز 14 % 102,079 ریال 40,719 ریال 28,277 ریال
101 تا 200 صفحه 25,001 تا 50,000 کلمه 18 تا 30 روز 20 % 94,957 ریال 37,878 ریال 26,304 ریال
201 تا 500 صفحه 50,001 تا 125,000 کلمه 31 تا 68 روز 27 % 86,649 ریال 34,563 ریال 24,002 ریال
501 تا 1,646 صفحه 125,001 تا 411,500 کلمه 69 تا 200 روز 35 % 77,153 ریال 30,776 ریال 21,372 ریال
صفحه استاندارد حاوی 250 کلمه می باشد . در سفارش های فوری ، زمان نصف و قیمت دو برابر می گردد.
امکان انتخاب تعرفه نیمه فوری با قیمت ارزانتر از فوری و زمان اتمام کوتاه تر از تعرفه عادی فراهم شده است.
برچسب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close