انجام پروپوزال ارشد عمران سازه

سمینار و پروپوزال دیوار برشی فولادی

سمینار و پروپوزال دیوار برشی فولادی

انجام سمینار و پروپوزال دیوار برشی فولادی

سمینار دیوار برشی فولادی

انجام پروپوزال دیوار برشی فولادی

انجام سمینار دیوار برشی فولادی

پروپوزال دیوار برشی فولادی

انجام سمینار کارشناسی ارشد دیوار برشی فولادی

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد دیوار برشی فولادی

ديوار برشي فولادي از دهه 1970 ميلادي به عنوان سيستم مقاوم در برابر نيروهاي جانبي مانند زلزله و باد ، در ساختمان ها ، مورد توجه قرار گرفته است و در سيستم مذكور از نظر اجرايي ، سيستمي بسيار ساده بوده و هيچگونه پيچيدگي خاصي در آنها وجود ندارد . در ذيل به مقايسه سيستم ديوارهاي برشي فولادي با ساير سيستم مقاوم در برابر نيروهاي جانبي پرداخته شده است.
استفاده از ديوارهاي برشي فولادي در مقايسه با قاب هاي فولادي ممان گير تا حدود 50 % صرفه جويي در مصرف فولاد را در سازه ساختمان ها به همراه داشته است .  ديوارهاي برشي فولادي جايگزيني تميزتر و سريعتر به لحاظ اجرايي و مطمئن تر به لحاظ مقاومت و رفتار نسبت به ديوارهاي برشي بتني مي باشند . علاوه بر موارد فوق به دليل اينكه ميزان جابجايي جانبي اين نوع ديوار برشي نسبت به مشابه بتني خود كمتر است لذا در سازه هاي بلند مرتبه بيشتر مورد استفاده است . از مزاياي ديگر استفاده اين سيستم نسبت به مشابه بتني مي توان به مواردي مانند ، كاهش وزن مرده ساختمان و در نتيجه كاهش نيروي زلزله وارد بر آن ، كاهش ابعاد تير و ستون ها و در نتيجه افزايش فضاي مفيد طبقات و نيز استفاده در مناطق سردسير كه عمل آوري بتن دشوار است ، اشاره نمود .
همچنين سيستم مذكور از همه خصوصيات خوب سيستم هاي مهار بندهاي متمركز   مانند  شكل و غيره و سيستم هاي مهاربندهاي خارج از مركز   به لحاظ اجرا، كارآيي و رفتار ، بهره مند بوده و در بسياري از موارد بهتر عمل مي نمايد. اين سيستم از نظر سختي برشي از سخت ترين سيستم هاي مهاربندي كه   شكل مي باشد ، سخت تر بوده و با توجه به امكان ايجاد بازشو در هر نقطه از آن ، كارآيي همه سيستم هاي مهاربندي را از اين نظر دارا مي باشد . همچنين رفتار سيستم در محيط پلاستيك و ميزان جذب انرژي آن نسبت به سيستم هاي مهاربندي بهتر است .

برچسب

Related Articles

Close