منابع

مقالات پیشنهادی برای عمران

مقالات زیر برای مطالعه و انتخاب موضوع را می‌توانید از سیولیکا دریافت کنید. توجه کنید که این مقالات صرفاً برای مطالعه می‌باشند.

آسیب شناسی سازه ها با استفاده از انرژی انحنای مودی

ارزیابی تغییرات تنش موثر در خاکهای مسلح شده با لایه های مسلح کننده ژئوگریدی

استفاده از ضایعات کارخانجات سنگ بری در تولید بتن های خود متراکم پرمقاومت

اصلاح و بهینه سازی دانه بندی خاک جهت بهبود ظرفیت باربری

اصول طراحی خوابگاه های دانشجویی به همراه نمونه طرح پیشنهادی

افراز نرخ لغزش در صفحه گسل مشا با روش المان های مرزی

انتخاب پیمانکار برگرزیده با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی

بررسی آزمایشگاهی تغییرات غلظت جریان چگال درمخازن سدها در اثر جریان ورودی رودخانه

بررسی آزمایشگاهی نخاله های ساختمانی و استفاده مجدد از آن در راهسازی (مطالعه موردی: شهر فولادشهر)

بررسی اثر چیدمان ترکیبی میراگرهای اصطکاکی و ویسکوالاستیک در رفتار قاب های خمشی فولادی

بررسی اثرات شیب بستر بر ضخامت جریان چگال با استفاده از شبیه سازی عددی

بررسی تاثیر الیاف فولادی بر روی خواص مکانیکی بتن حاوی سنگدانه های بازیافتی

بررسی تراکم آزمایشگاهی و تحمل باربری کالیفرنیا نخاله های ساختمانی (مطالعه موردی: شهر فولادشهر)

بررسی عددی تغییرات کرنش در خاک های مسلح شده با شئوگریدها

بررسی عملکرد لرزه ای سازه مرکب RCS با استفاده از آنالیز دینامیکی افزایشی در حوزه دور و نزدیک نزدیک

بررسی و ارائه راهکار جهت بهینه سازی و ارتقاء عملکرد رفتاری در سیستم نظارت کارگاهی پروژه های عمرانی با رویکرد قراردادهای سه عاملی

پایدارسازی ترانشه ناشی از احداث راه به روش میخ کوبی- مطالعه موردی

تاثیر بهینه سازی ضرائب ماسکینگهام بر نتایج روندیابی متمرکز سیل (مطالعه موردی رودخانه بستانک)

تاثیر تیپ ساختگاه بر پاسخ لرزه ای سازه های بتنی جداسازی شده با سامانه جداسازلاستیکی سربی (LRB)

تأثیر ضایعات کارخانه ماسه ریخته گری حاوی ذرات میکروسیلیس بر خواص مقاومتی، دوام و جذب آب بتن

تأثیرآتش در خرابی پیش رونده سازه فولادی

تحلیل غیرخطی هندسی و مصالح خرپاهای فضاکار با درنظر گرفتن کمانش اعضا

تحلیل کفایت سازه آبروهای قوطی شکل نطریه 83 برای شرایط لرزه خیزی استان بوشهر

تعیین ماتریس میرایی غیرتناسبی با استفاده از اطلاعات ناکامل مودی

شناسایی ماتریس جرم، سختی و میرایی با استفاده از قطب و مانده توابع انتقال

مدیریت بحران سیلاب و بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از سیلاب رودخانه اله در شهرستان رامهرمز

نقش مهاربندهای هم محوردر قاب های فولادی تحت تاثیز خزابی پیش رونده

برچسب
Close